Washing line, Burano

Washing line, Burano

Ref:
Date:
Location:
Photographer:
Washing line, Burano

Washing line, Burano